Plán veřejných akcí

31. březen 2018 – v rámci Světového dne vody – úklid koryta a břehů Moravské Sázavy

22. duben 2018 – Den Země – poznávací výšlap na Rychnovský vrch

1 . červen 2018 – Den dětí – soutěžní aktivity ne jen pro děti

5. červen 2018 – Světový den životního prostředí – přednáška o využití vodní energie

20. říjen 2018 – Den stromů – poznávací výšlap do alejí Nového zámku u Lanškrouna

Pro každou akci bude vytvořena pozvánka, na které budou uvedeny podrobné informace o pořádané akci.