Úklid koryta Moravské Sázavy

Dne 9. dubna 2017 jsme provedli úklid odpadů z koryta a břehů vodního toku Moravská Sázava v úseku od dolního konce obce Krasíkov po silniční most přes Moravskou Sázavu v obci Třebařov.

Z cca 3 km dlouhého úseku vodního toku bylo vysbírána cca 1 t odpadu. Největší podíl odpadu tvořily pneumatiky (1x z traktoru, 4x z osobních automobilů a 2x z drobných zemědělských prostředků) a jiné díly z dopravních prostředků. Z komunálního odpadu výrazně převažovaly plastové obaly zastoupené zejména PET-lahvemi, obaly od pokrmů, sáčky a taškami, následované plastovými a kovovými výrobky užívanými zahrádkáři a zemědělci, v podobě kusů fólií, skleníkových rámů, kovových sloupků. V poněkud menší míře byly zastoupeny obaly z papíru, kovu a skla. V menším množství byl také zastoupen stavební odpad, zejména kousky polystyrénových tabulý užívaných prozateplení budov (betonová, kamenná a cihelná suť nebyla sbírána a nebyla započítávána do odpadu). Během sběru odpadu byly nalezeny také vyhozené výrobky a spotřebiče, jako např. rám od jízdního kola, část rámu z kamen, matrace a další mnohé již nepotřebné věci.

Vysbíraný odpad bylo možné vytřídit pouze v omezeně míře a to z důvodu jeho znečištění. Kovový odpad byl předán jednotce dobrovolných hasičů v Tatenici, část PET-lahví (po jejich vymytí) bylo uloženo do patřičného kontejneru a pneumatiky a ostatní odpad byl po dohodě se starostou obce Krasíkov předán na určené místo k jeho následnému odstranění.

Výrazným pomocníkem byl stavební dopravní prostředek „Yaponka“, bezplatně zapůjčený panem Vladislavem Kyselicou. Petr Gartner, podílející se na úklidu odpadů z Moravské Sázavy celou akci průběžně monitoroval a výsledný videozáznam je možné shlédnou prostřednictvím odkazu, umístěném na konci tohoto příspěvku. Oběma uvedeným velice děkujeme za jejich přispění na provedené akci. Naše poděkování také patří zástupcům obce Krasíkov, kteří zajistili následnou likvidaci nasbíraného odpadu.

http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/akce-quotuklidme-cesko-uklidme-svet-quot/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *